Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM cộng tác cùng sinh viên thực hiện lễ hội Tết Việt

Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM đã đồng hành cùng Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Văn Lang tổ chức workshop "Thiết kế phương án Lễ hội Tết Việt 2021 - Con đường Thanh niên.

Trung tâm Tin tức