Nha Trang: Độc đáo chiếc xe dream bằng... gỗ

Xe Dream đã có mặt tại Việt Nam 30 năm, nhưng đến nay, chiếc xe này vẫn chưa hết hấp dẫn với nhiều người. Để tạo nét đặc biệt, một người đàn ông tại Nha Trang đã sáng chế cho chiếc xe máy hiệu Dream của mình với các phụ tùng đều bằng gỗ.

Trung tâm Tin tức