Nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên sẽ bị đánh thuế tài sản

Dự kiến, nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng sẽ phải nộp thuế tài sản. Đây là thông tin quan trọng được nêu ra tại buổi họp báo chuyên đề giới thiệu những nội dung chính của Dự án Luật thuế tài sản do Vụ chính sách thuế, Bộ Tài chính tổ chức.

Trung tâm Tin tức