Nhà máy bảo đảm an toàn nội khu trong sản xuất

Nhiều công ty đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch: chủ động cho nghỉ các trường hợp có nguy cơ, tầm soát định kỳ, bố trí người lao động ở lại công ty để đảm bảo giữ vững sản xuất...

Nguồn: Trung tâm Tin tức