Nhà hàng tái chế toàn bộ thức ăn thừa

Ở nước Anh có một nhà hàng không chỉ phục vụ nhiều món ăn ngon, mà nơi đây còn gây tiếng vang vì nỗ lực tái chế toàn bộ thức ăn thừa.

Trung tâm Tin tức