Nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 còn hiện hữu

Mặc dù các ổ dịch đã được kiểm soát, nhiều ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng nhưng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vẫn còn hiện hữu.

Trung tâm Tin tức