Người từ Tây Nguyên quay lại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai tăng mạnh

Trong những ngày gần đây, lượng người từ các tỉnh Tây Nguyên quay lại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai qua cửa ngõ Bình Phước đang có chiều hướng gia tăng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức