Người trẻ nhân hóa nhựa dùng một lần

Thay vì hô hào vận động việc bài trừ tẩy chay rác thải nhựa, một nhóm bạn trẻ tại TP.HCM đã truyền tải thông điệp của mình một cách sáng tạo bằng hình thức "nhân hóa" nhựa mang tên "loài plastic".

Trung tâm Tin tức