Người thầy hai bục giảng

Tại nơi vừa thiếu thốn về mặt kinh tế, vừa khan hiếm cả điều kiện giáo dục, có một người thầy vẫn tận tụy với hai bục giảng trong cùng một lớp học, đó là một điều rất đáng quý của nghề giáo.

Trung tâm Tin tức