Người tạo ra hàng rào con vật khổng lồ

Một người làm vườn tại Anh Quốc chuyên biến hóa những hàng rào cây cỏ của mọi căn nhà người dân, thành hình động vật khổng lồ.

Trung tâm Tin tức