Người Nhật hơn 70 tuổi vẫn đi làm

Tuổi về hưu của người Nhật là 65 tuổi, thế nhưng rất dễ thấy những người trên 70 tuổi vẫn đi làm hàng ngày ở đất nước này. Dân số già hóa đang đặt ra một bài toán thách thức đối với thị trường lao động của Nhật Bản.

Trung tâm Tin tức