Người lao động và tiền thưởng Tết

Đối với nhiều doanh nghiệp, việc chăm lo cho người lao động vào dịp Tết được xem là một trong những cách ổn định nhân lực vào năm mới, để người lao động có động lực gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Trung tâm Tin tức