Người khám phá bí mật ngôn ngữ giao tiếp cá voi

Một nhà sinh vật học người Pháp đang trên con đường tìm hiểu ngôn ngữ giao tiếp bí ẩn của loài cá voi khổng lồ.

Trung tâm Tin tức