Người dùng Việt Nam dần ưa chuộng thanh toán không dùng tiền mặt

Khảo sát cho thấy 74% người tiêu dùng tại Việt Nam kỳ vọng sẽ tăng cường thanh toán không tiền mặt trong 12 tháng tới. Lý do là bởi ngày càng có nhiều nơi chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt.

Trung tâm Tin tức