Người di cư tiếp tục vượt biển đến châu Âu

Dù châu Âu đã thực hiện nhiều biện pháp siết chặt quy chế nhập cư và ngăn chặn dòng người di cư từ Bắc Phi. Tuy nhiên, những con thuyền chở người di cư vẫn tiếp tục dong thuyền qua Địa Trung Hải và nhập cư trái phép vào nhiều nước EU.

Trung tâm Tin tức