Người dân Trung Quốc ra ngoài tập thể dục

Trước diễn biến tích cực về tình hình dịch bệnh COVID-19, Trung Quốc đã nới lỏng hạn chế đi lại với người dân. Nhiều cư dân Bắc Kinh quay trở lại công viên tập thể dục.

Trung tâm Tin tức