Người dân TP.HCM vui mừng, cùng nhau đi bỏ phiếu

Sáng 23/5, người dân TP.HCM nói riêng và toàn quốc nói chung đã cùng nhau đi bỏ phiếu.

Nguồn: Trung tâm Tin tức