Người dân TP.HCM đồng lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh

Với các giải pháp đang được TP.HCM triển khai, việc tiếp tục giãn cách xã hội sẽ giúp đảm bảo kết quả phòng, chống dịch của TP bền vững hơn. Để mở cửa an toàn, người dân TP.HCM cũng xác định sẽ sống chung với dịch bệnh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức