Người dân Thủ Thiêm lại làm nóng buổi tiếp xúc cử tri

Các nội dung mà người dân quan tâm đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm cần phải được thông tin một cách rõ ràng, từ đó khu đô thị Thủ Thiêm mới nhanh chóng được thực hiện theo đúng quy hoạch, góp phần vào sự phát triển địa phương cũng như đối với TP.HCM.

Trung tâm Tin tức