Người đàn ông quên ống thông niệu quản 3 năm

Mổ sỏi thận và đặt ống thông niệu quản, bệnh nhân không đi tái khám theo lịch hẹn và để quên ống thông niệu quản... 3 năm qua.

Trung tâm Tin tức