Người dân ở dự án sân bay Long Thành nhận tiền bồi thường

17 hộ dân đầu tiên bị giải tỏa do nằm trong dự án thực hiện sân bay Long Thành đã nhận được tiền bồi thường tổng số gần 70 tỉ đồng vào ngày 18/5.

Trung tâm Tin tức