Người dân Nga nghĩ gì về cuộc bấu cử Tổng thống Nga?

Nước Nga đang bước vào giai đoạn quan trọng của cuộc bầu cử Tổng thống, người dân nước này được kêu gọi tích cực tham gia cuộc bầu cử sắp tới.

Trung tâm Tin tức