Người dân mang giỏ đi chợ được tặng rau vườn

Thời gian qua, các đơn vị nhiều nơi đã đưa ra những sáng kiến, hành động cụ thể nhằm góp phần vào việc xử lý rác thải nhựa, trong đó có mô hình "mang túi nhựa, nhận rau sạch" tại TP.HCM.

Trung tâm Tin tức