Người dân Indonesia đổi rác lấy vàng

Mới đây, đất nước Indonesia đã có một sáng kiến thú vị để thu gom rác, đó là "đổi rác lấy vàng". Với 70 kg hộp nhôm, vỏ lon, người dân Indonesia sẽ đổi được 1 gr vàng.

Trung tâm Tin tức