Người dân được giảm tiền điện trong 2 tháng vì COVID-19

Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về đợt giảm giá điện đợt thứ tư, cho một số khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nguồn: Trung tâm Tin tức