Người dân có quyền tham gia giám sát thu phí BOT

Những ngày qua, một nhóm người dân đã tự tổ chức đếm xe lưu thông qua trạm BOT Ninh Lộc, tỉnh Khánh Hòa để đối chiếu với 2 báo cáo của trạm BOT này. Dư luận đã rất quan tâm, bởi sự việc này chứng tỏ người dân không tin tưởng vào kết quả của chủ đầu tư BOT

Trung tâm Tin tức