Người dân châu Âu duy trì cuộc sống lạc quan

Trước những lệnh hạn chế đi lại do dịch COVID-19, người dân châu Âu đang dần phải thích nghi với cuộc sống thường xuyên ở trong nhà nhưng vẫn có cách để duy trì cuộc sống lạc quan trong khoảng thời gian này.

Trung tâm tin tức