Người dân Australia phản đối cách ứng phó nạn cháy rừng

Trong bối cảnh các vụ cháy rừng tại Australia vẫn tiếp diễn, nhiều người dân Australia đã xuống đường tuần hành phản đối cách thức ứng phó của chính phủ liên bang trong thảm họa nghiêm trọng này.

Trung tâm Tin tức