Người bí thư chi bộ khu phố tâm huyết, sáng tạo

Vận động mở rộng con hẻm, giữ gìn vệ sinh hẻm sạch đẹp; chăm lo cho những hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ trẻ em mồ côi... là một số trong nhiều việc làm ý nghĩa của ông Nguyễn Xuân Sinh ở khu phố 4, phường 3, quận 8, TP.HCM.

Trung tâm Tin tức