Ngư dân thả cua huỳnh đế về tự nhiên

Có một người rất đặc biệt, hoàn toàn không có ý định kiếm lợi nhuận từ loài cua huỳnh đế đắt đỏ, mà ngược lại còn bỏ tiền túi ra để mua lại số cua hoàng đế đang sinh sản từ ngư dân, với mục đích thả về môi trường biển tự nhiên.

Trung tâm Tin tức