Ngư dân gặp khó trong việc trả vốn vay ngân hàng

Nhiều ngư dân tham gia đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ đang gặp khó khăn trong việc trả vốn vay cho ngân hàng, do tình hình đánh bắt thủy sản gần đây gặp nhiều khó khăn.

Trung tâm Tin tức