Ngôi nhà trang trí nhiều cây thông nhất tại Đức

Tình yêu nồng nàn với cây thông giáng sinh đã đem lại cho gia đình người Đức kỷ lục thế giới, đó là ngôi nhà được trang trí nhiều cây thông nhất.

Trung tâm Tin tức