Ngôi nhà robot cho trẻ nhỏ

Garastem là nơi liên kết các bộ môn khoa học - công nghệ - kĩ thuật và toán học để cùng giải quyết một dự án sao cho khả thi nhất.

TFS
Xem thêm
Chiếc xe xanh