Ngôi nhà chung - Mùa 8 - Tập 7

Đó là thái độ gì? Ai là người trong cuộc của mâu thuẫn lần này? Những diễn biến bất ngờ trong tập 7 đã hé lộ sự bất đồng quan điểm gay gắt giữa các thành viên.

Ngôi nhà chung phát sóng lúc 22g45 thứ ba hàng tuần trên HTV7.


Video Chương trình khác
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Sáu - HTV2
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
22g45 hàng ngày - HTV9
19g - Thứ Bảy - HTV7