Ngôi nhà chung - Mùa 8 - Tập 6

Trong khi mọi người chuẩn bị hành lý di chuyển sang một địa điểm khác thì hai người ít nói nhất nhóm tranh thủ hẹn nhau đi ăn kem để tự tìm hiểu nhau.
Video Chương trình khác
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g30 - Thứ Ba - HTV7