Ngôi nhà chung - Mùa 7 - Tập cuối

Thanh Quang, người anh cả của nhóm đã quyết định "lùi bước về sau" để Mỹ hạnh phúc với sự lựa chọn theo tiếng gọi của trái tim.
Video Chương trình khác
22:45 - Thứ Ba - HTV7
23g - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
20g30 - Thứ năm - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020