Ngôi nhà chung - Mùa 7 - Tập cuối

Thanh Quang, người anh cả của nhóm đã quyết định "lùi bước về sau" để Mỹ hạnh phúc với sự lựa chọn theo tiếng gọi của trái tim.
Video Chương trình khác
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV2
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g - Chủ Nhật - HTV2