Ngôi nhà chung mùa 6 - Tập 6

Thời gian bên nhau càng nhiều, tình cảm càng nảy sinh. Đã có những chuyển biến trong tình cảm của các thành viên. Họ cũng suy nghĩ kỹ lưỡng hơn trong việc nên theo đuổi ai và đối tượng nào mới thật sự hợp với mình. 

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu hàng tuần - HTV2
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
20g30 - Thứ Sáu hàng tuần - HTV7
20g - Chủ nhật hàng tuần - HTV2
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7