Ngôi nhà chung mùa 6 - Tập 6

Thời gian bên nhau càng nhiều, tình cảm càng nảy sinh. Đã có những chuyển biến trong tình cảm của các thành viên. Họ cũng suy nghĩ kỹ lưỡng hơn trong việc nên theo đuổi ai và đối tượng nào mới thật sự hợp với mình. 

Video Chương trình khác
22:45 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g35 - Thứ Năm hàng tuần - HTV7
20g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
20g35 - Thứ tư hàng tuần - HTV7