Ngôi nhà chung mùa 6 - Tập 2

Những dấu hiệu ban đầu đã được các thành viên gửi đến người mà mình đang để ý. Và đó là những cặp đôi nào?

Video Chương trình khác
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
20g - Chủ Nhật - HTV2
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2