Ngôi nhà chung mùa 4 - Tập 10

Chuyện tình của các thành viên trong "Ngôi nhà chung" dần thể hiện rõ. Thu Hà và Danny đã ngầm xác định tình cảm với nhau. Tuy nhiên, vẫn một một  khúc mắc nhỏ trong lòng Thu Hà. Đó là gì?
Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Hai - HTV7
20g30 - Thứ Ba - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020