Ngôi nhà chung - Mùa 13 - Tập 2

Tuy chỉ làm quen nhưng 8 thành viên nhanh chóng "dò sóng" và có những ấn tượng tốt ban đầu. Câu chuyện tình cảm của họ sẽ chuyển biến thế nào?

Ngôi nhà chung - Mùa 13 phát sóng 22g50 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
20g25 - Thứ 6 - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7