Ngôi nhà chung đặc biệt - Tập 8

Sau một ngày đầy cảm xúc, đêm nay các thành viên cần cuộc nói chuyện thành thật với nhau để giải bày tất cả. Đã đến lúc các thành viên về lều ngủ dưỡng sức cho các hoạt động ngày mai.
Video Chương trình khác
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
20g35 - Thứ Năm hàng tuần - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7