Ngôi nhà chung Mùa 7 - Tập 6

Người hùng Tyler

Thử thách sinh tồn chỉ còn 108 giờ. Các thành viên dường như đã quen với điều kiện sống trên đảo hoang. Các nhiệm vụ ngày một khó khăn hơn. Họ sẽ phải làm thế nào để vượt qua thử thách và tìm được nguồn nước sống còn cho nhóm?

"Ngôi nhà chung" phát sóng vào 22g45 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7.

Xem video
Ngôi nhà chung - Phiên bản Sống và Yêu - Tập 5

Ngôi nhà chung - Phiên bản Sống và Yêu - Tập 5

Hành trình sống trong mưa giữa hoang đảo
Ngôi nhà chung Mùa 7 - Tập 3

Ngôi nhà chung Mùa 7 - Tập 3

140 giờ sống và yêu
Ngôi nhà chung Mùa 7 - Tập 2

Ngôi nhà chung Mùa 7 - Tập 2

Sinh tồn nơi đảo hoang
Ngôi nhà chung Mùa 7 - Tập 1

Ngôi nhà chung Mùa 7 - Tập 1

Huấn luyện kỹ năng sinh tồn cho các thành viên "Love House"
Ngôi nhà chung Mùa 6 - Tập 16

Ngôi nhà chung Mùa 6 - Tập 16

Những chuyện chưa kể
Ngôi nhà chung Mùa 6 - Tập 15

Ngôi nhà chung Mùa 6 - Tập 15

Hoa hồng cho lọ lem
Ngôi nhà chung mùa 6 - Tập 14

Ngôi nhà chung mùa 6 - Tập 14

Nếu duyên mình lỡ
Ngôi nhà chung Mùa 6 - Tập 13

Ngôi nhà chung Mùa 6 - Tập 13

Thích và không thích
Ngôi nhà chung Mùa 7: Người hùng Tyler

Ngôi nhà chung Mùa 7: Người hùng Tyler

Thử thách sinh tồn chỉ còn 108 giờ. Các thành viên dường như đã quen với điều kiện sống trên đảo hoang. Các nhiệm vụ ngày một khó khăn hơn. Họ sẽ phải làm thế nào để vượt qua thử thách và tìm được nguồn nước sống còn cho nhóm?