Ngôi nhà chung - Mùa 13 - Tập 2

Những ấn tượng ban đầu nảy nở

Tuy chỉ làm quen nhưng 8 thành viên nhanh chóng "dò sóng" và có những ấn tượng tốt ban đầu. Câu chuyện tình cảm của họ sẽ chuyển biến thế nào?

Ngôi nhà chung - Mùa 13 phát sóng 22g50 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7.

Xem video
Ngôi nhà chung - Mùa 13 - Tập 2

Ngôi nhà chung - Mùa 13 - Tập 2

Những ấn tượng ban đầu nảy nở
Ngôi nhà chung - Mùa 12 - Tập 17

Ngôi nhà chung - Mùa 12 - Tập 17

Em là người anh chọn đầu tiên và cũng là cuối cùng...
Ngôi nhà chung - Mùa 12 - Tập 16

Ngôi nhà chung - Mùa 12 - Tập 16

Còn đau là còn thương
Ngôi nhà chung - Mùa 12 - Tập 13

Ngôi nhà chung - Mùa 12 - Tập 13

Sợ em biết anh còn thích em!
Ngôi nhà chung - Mùa 12 - Tập 12

Ngôi nhà chung - Mùa 12 - Tập 12

Anh không phải là “gu” của em!
Người ấy là nắng, còn anh chỉ là mưa

Người ấy là nắng, còn anh chỉ là mưa

Chỉ mới gặp nhau bằng một cuộc hẹn ngắn ngủi trước khi tập trung tại "Ngôi nhà chung", các bạn trẻ nhanh chóng "dò được tín hiệu" và đã có những ấn tượng đầu tiên dành cho nhau.