Ngoại trưởng Boris Johnson đạt số phiếu cao nhất ở vòng đầu tiên

Hôm qua (13/6), Quốc hội Anh đã bỏ phiếu vòng đầu tiên nhằm bầu nhà lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ, cũng là Thủ tướng mới của quốc gia này.

Trung tâm Tin tức