Nghiên cứu thành công polymer tự phân hủy

Các nhà khoa học Mỹ vừa nghiên cứu thành công loại polymer có khả năng tự phân hủy ngay khi tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời, mang lại nhiều hứa hẹn cho vấn đề xử lý rác thải.

Trung tâm Tin tức