Nghiên cứu thành công kits thử nhanh virus corona

Một nhóm nhà khoa học của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa chế tạo thành công bộ công cụ phát hiện nhanh chủng virus Corona mới cho kết quả trong vòng 70 phút, thay vì ba tiếng như phương pháp thử thông thường.

Trung tâm Tin tức