Nghiên cứu khả năng phòng COVID-19 của vaccine trên người cấy tạng

Những người mang các bộ phận được cấy ghép không đáp ứng với vaccine theo cách thông thường. Hiện một nhóm nghiên cứu tại Tây Ban Nha đang tìm hiểu làm thế nào để những người ghép tạng có khả năng phòng COVID-19.

Nguồn: Trung tâm Tin tức