Nghĩa tình của tầng lớp tôn giáo chung tay phòng chống dịch

Trong khó khăn, tình đoàn kết của toàn dân tộc càng mạnh mẽ. Đây là nguồn động viên to lớn, góp phần tăng cường nguồn lực xã hội, khích lệ, động viên các y, bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng tham gia phòng, chống dịch hiệu quả... với đóng góp thiết thực.

Nguồn: Trung tâm Tin tức