Nghệ thuật pháp lam triều Nguyễn

Pháp lam không phải là một nghệ thuật bình dân mà sản phầm được dùng trong hoàng cung, tầng lớp quan lại triều Nguyễn. Vì thế, dòng sản phẩm này sau năm 1945 chỉ còn lại rất ít ở các phủ đệ, dinh thự.

Tạp chí Văn nghệ