Nghệ thuật cồng chiêng của dân tộc Co ở Trà Bồng

Vinh dự được đón nhận “Bằng di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Nghệ thuật Cồng chiêng dân tộc Cor” của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nghệ thuật cồng chiêng của dân tộc Co huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi đã được biết đến như tinh hoa của văn hóa.

Trung tâm Tin tức