Nghệ sĩ vẽ tranh bằng nét chấm

Người nghệ sĩ tài năng đến từ nước Pháp đã thực sự tạo nên kiệt tác khi vẽ chân dung một phụ nữ chỉ sử dụng các chấm nhỏ.

Trung tâm Tin tức